අතුරුදහන්වූ පුද්ගලයන් පිළිබඳ කාර්යාලයේ දෙවැනි ජනහමුව මැයි 19දා

මන්නාරමේ පසුගිය මැයි 12දා පවත්වන්නට යෙදුනු අතුරුදහන්වූ පුද්ගලයන් පිළිබඳ කාර්යාලයේ දෙවැනි ජනහමුව මැයි 19 සෙනසුරාදා මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්වෙන බව අතුරුදහන්වූ පුද්ගලයන් පිළිබඳ කාර්යාලයේ සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පීරිස් මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

අතුරුදහන්වූ පුද්ගලයන් පිළිබඳ කාර්යාලය 2016 අංක 14 දරණ අතුරුදහන්වූ පුද්ගලයන් පිළිබඳ කාර්යාලය පනත යටතේ නීතිගත කර ඇති ස්ථිර කාර්යාලයකි. දිවයින පුරා සිදුකෙරුණු පුළුල් මහජන අදහස් විමසීමේ ක්‍රියාවලියකින් අනතුරුව රජය විසින් ගොඩ නගන ලද දේශීය සංහිඳියා යාන්ත්‍රණයක් ලෙස මේ කාර්යාලය සැලකෙයි.  

මෙම ජන හමුවේදී අතුරුදහන්වූ පුද්ගලයන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන්, සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ මහජන අදහස් ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන අතර මැයි 19 සෙනසුරාදා පෙරවරු 09.30 සිට මෙම ජන හමුව ආවරණය කෙරේ.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *