ඉල්ලීම් 03ක් මුල් කර ගනිමින් දුම්රිය තාක්ෂණ සේවා වෘත්තීය සමිති හෙට සිට වැඩවර්ජනයක

දුම්රිය තාක්ෂණ සේවා වෘත්තීය සමිති කමිටුව වැටුප් වැඩිකිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් 03ක් මුල් කර ගනිමින් හෙට දිනයේ පැය 48ක සංකේත වැඩවර්ජනයක් ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර ඇත.

මෙම වර්ජනය  හෙට සවස 04.00 සිට ලබන 31 වන දින සවස 04.00 දක්වා ක්‍රියාත්මක කරන බව එම කමිටුවේ සභාපති පී. සම්පත් රාජිත මහතා සඳහන් කළේය‍.

මේ සඳහා දුම්රිය ස්ථාන, ධාවනාගාර, අංගන ඇතුළු අංශවල සේවකයින් 12,000ක් පමණ සහභාගීවිමට නියමිත අතර සිය ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශයේ මේ වන විට  සාකච්ඡාවක්ද පැවැත්වෙන බව පී. සම්පත් රාජිත මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *