වර්ජනයේ නිරත දුම්රිය සේවකයින් 12.00ට පෙර සේවයට වාර්තා කල යුතුයි

වර්ජනයේ නිරත අනියම්, ආදේශක සහ කොන්ත්‍රාත් පදනම මත සේවය කරන දුම්රිය සේවකයින් අද (31) මධ්‍යහන 12.00ට පෙර සේවයට වාර්තා නොකලහොත් ඔවුන් සේවය අත්හැර ගියා සේ සළකන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

සේවකයින් වහාම සේවයට වාර්තා කළ යුතු බවට මීට පෙරද දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව මගින් දැනුම්  දී තිබුණි.

මේ වන තුරුත් සේවයට වාර්තා නොකල සේවකයින් අද මධ්‍යහන 12.00ට පෙර සේවයට වාර්තා කළ යුතු අතර එසේ නොකල හොත් ඔවුන් සේවය අත්හැර ගියා සේ සළකා එම තනතුරු සඳහා නව සේවකයින් බඳවාගැනීමට කටයුතු කරන බව දුම්රිය අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා පැවසීය.

අතිරේක දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී විජය සමරසිංහ මහතා පැවසුවේ ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශය විසින් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත උපදෙස් ලබාදී ඇති බවයි.

දුම්රිය තාක්ෂණික සේවා වෘත්තිය සමිති කමිටුව විසින් පසුගිය 29 වනදා පස්වරු 4.00 සිට ආරම්භ කර ඇති වැඩවර්ජනයක් අද පස්වරු 4.00 දක්වා ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඔවුන් සැළසුම් කර තිබේ..

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *