උෂ්ණත්වය සහ  විභාග අතර සම්බන්ධයක්

උෂ්ණත්වය වඩාත් වැඩි වසරවල ශිෂ්‍යන් විභාගවලදී අඩුවෙන් දක්ෂතා දැක්වීමට ඉඩ ඇති බව හාවර්ඩ් සහ ඇමරිකාවේ වෙනත් විශ්ව විද්‍යාලවල පර්යේෂකයන් විසින් සිදු කරන ලද අධ්‍යයනයකින් හෙළි වී තිබේ.

ඉහළ උෂ්ණත්වය සහ අවම පාසල් දක්ෂතා අතර “සැලකිය යුතු” සම්බන්ධයක් ඇති බව පර්යේෂකයෝ පවසති.

උෂ්ණාධික කාලගුණය ප්‍රතිඵලවලට අයහපත් බලපෑමක් එල්ල කරන බව වසර 13 තුළ ඇමරිකානු ද්විතීක පාසල් සිසුන් මිලියන දහයකගේ විභාග ලකුණු විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් පෙනී ගොස් තිබේ.

ඒ සඳහා ප්‍රයෝගික ප්‍රතිචාරයක් වශයෙන් වායු සමීකරණ භාවිත කළ හැකි බව පර්යේෂණ වාර්තාවේ සඳහන්වේ.

එමෙන්ම පාසල් වේලාවෙන් පසු නිවසේදී සිදු කිරීමට පැවරෙන අධ්‍යාපන කටයුතු ද උෂ්ණාධික කාලගුණයකදී අපහසු කරවන බව පෙනෙන්නට තිබේ.

වසරක ඉහළ යන සෑම සෙල්සියස් අංශක 0.55 කටම ඉගනීමේ දක්ෂතා 1% පහළ යන අබව පර්යේෂකයන් විසින් ගණනය කරනු ලබා ඇත.

ශීත දිනවල අධ්‍යාපන ඉලක්කයන්ට බාධා එල්ලවන බවක් පෙනෙන්නට නොමැත. නමුත් අයහපත් බලපෑම ගණනය කිරීමට හැකි මට්ටමට පැමිණෙන්නේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 21 ඉක්ම වූ පසුවය.

ඉගනීමට ඇති හැකියාව අවම වීම වඩාත් ඉහළ යනු ලබන්නේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 32 දක්වා ඉහළ ගිය විටය.

අඩු ආදායම්ලාභී සහ සුළුතර ජන ප්‍රජාවලට අයත් සිසුන්ට උෂ්ණත්වයෙන් සිදුවන බලපෑම වඩාත් වැඩි බව පර්යේෂණ වාර්තාව වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *