බෝගොල්ලාගම මහතාගේ බිරිඳට සහ දියණියට ඇප

කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට අද(04) බාර වූ නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර රෝහිත බෝගොල්ලාගම මහතාගේ බිරිඳ සහ දියණියට ඇප ලබා දී තිබේ.

නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර රෝහිත බෝගොල්ලාගම මහතාගේ බිරිද සහ දියණිය වහාම අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය කුරුඳුවත්ත පොලීසියට පසුගිය දා නියෝග කර තිබුණි.

ඒ අනුව ඔවුන් අද දිනයේ අධිකරණයට ඉදිරිපත්වීමෙන් අනතුරුව ඇප ලබා දී තිබේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *