නෙළුම් කළුණේ විදුලි සෝපානයකින් වැටී පුද්ගලයෙකු ජිවිතක්ෂයට

කොළඹ ඉදිවෙමින් පවතින නෙළුම් කළුණේ විදුලි සෝපානයකින් වැටී පුද්ගලයෙකු මියගොස් තිබේ.

මෙලෙස මියගොස් ඇත්තේ නෙළුම් කුළුණෙහි ඉදිරිකිරීම් කටයුතු කරමින් සිටි යාපනය ප්‍රදේශයේ පදිංචි කම්කරුවෙක් බව වාර්තාවේ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *