බොලිවුඩ් නිළි දියා මීර්සා, දිගු නිහැඬියාවකට පසු යළි රිදී තිරයට

බොලිවුඩ් නිළි දියා මීර්සා, දිගු නිහැඬියාවකට පසු යළි රිදී තිරයට පිවිසීමට සූදානම් වේ.

ඒ, ‘සංජු’ බොලිවුඩ් සිනමා සිත්තමට රංගනයෙන් එක් වෙමින් .

ඇය සමගින් එහි ප්‍රධාන චරිත නිරූපනයට එක් වන්නේ බොලිවුඩ් නළු රන්බීර් කපූර් වන අතර මනීෂා කොයිරාල, සෝනම් කපූර්, විකී කෞෂාල් සහ අනුෂ්කා ෂර්මා ඇතුළු නළු නිළියන් රැසක් ඊට රංගනයෙන් දායක වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *