සිය පියාගේ දේහය සුඛෝපභෝගි රථයක තැන්පත් කර මිහිදන් කල රටක් වටින පුතෙක්

නයිජිරියාවේ ජීවත් වන පුද්ගලයෙකු සිය පියාගේ මිය ගිය දේහය සුඛෝපභෝගි BMW වර්ගයේ මෝටර් රථයක තැන්පත් කිරිමෙන් පසු මිහිදන් කර ඇත.

මෙම පුත්‍රයා තම පියාට මෝටර් රථයක් මිලදී ගෙන දෙන බවට පොරොන්දු වී ඇති අතර පියා ජිවත්ව සිටියදී එය ඉටු කිරිමට නොහැකි වි තිබේ.

එම නිසා පියාට වුනු පොරොන්දුව  පියා මිය ගිය පසු හෝ ඉටුකල යුතුය කියා සුඛෝපභෝගි මෝටර් රථයක් මිලදී ගෙන දේහය එහි තැන්පත් කර මෝටර් රථය සමඟම මිහිදන් කිිරිමට කටයුතු කර තිබේ.

පියා මිය ගිය පසු හෝ පියාට වුනු පොරොන්දුව ඉටුකිරිමෙන් තමා සතුටු වන බව ඔහු පවසා සිටි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *