ජනපති තලවිල ශාන්ත ආනා දේවස්ථානයේ ආගමික වතාවත් වලට එක්වෙයි

අද තලවිල ප්‍රදේශයට ගිය ජනාධිපතිතුමා තලවිල ශාන්තා ආනා දේවස්ථානයේ පැවති ආගමික වතාවත් සදහා ද එක්විය.

මෙම දේවස්ථානයට වසර 250ක් පිරීම නිමිත්තෙන් පළ කරන ලද සමරු ග්‍රන්ථය ද ජනාධිපතිතුමා වෙත පිළිගැන්විණි.

දෙව්සිත වැරන්ස් මෙන්ඩිස් රදගුරුතුමා ප්‍රමුඛ හලාවත පදවියේ රදගුරු හිමිපාණන් ඇතුළු පියතුමන්ලා මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *