ජුරාසික් වර්ල්ඩ්: ෆෝලන් කින්ඩම් චිත්‍රපටය අමෙරිකාවේ ලොස්ඇන්ජලිස් හීදී එළිදැක්වෙයි

ලොව ප්‍රකට ජුරාසික් වර්ල්ඩ්: ෆෝලන් කින්ඩම් චිත්‍රපටය අමෙරිකාවේ ලොස්ඇන්ජලිස්හිදී එළිදැක්විය.
ජුරාසික් වර්ල්ඩ් චිත්‍රපටය 2015 වසරේ ලොව බොක්ස් ඔෆිස් වාර්තා බිඳ හෙළමින් බිලියන 1.67 ක ආදයමක් උපයා තිබේ.

ජේ. ඒ බයෝනාගේ අධ්‍යක්ෂණයක් වන ජුරාසික් වර්ල්ඩ්: ෆෝලන් කින්ඩම් චිත්‍රපටය පිටපත කෝලින් ට්‍රේවෝරෝ සහ ඩෙරික් කොනොලි ගෙනි. ක්‍රිස් ප්‍රැට්, බ්‍රයිස් හවර්ඩ් ඇතුළු ශීල්පින් රැසක් මෙම චිත්‍රපටයට රංගනයෙන් දායක වී තිබේ.

ජුරාසික් වර්ල්ඩ්: ෆෝලන් කින්ඩම් චිත්‍රපටය වෙනුවෙන් ඩොලර් මිලියන 170 ක මුදලක් වැය වී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තාවල සඳහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *