සැන් ඩියෙගෝ වෙරළේ දිලිසෙන නිල් රළ පෙළ

 

පසුගිය සතියේ කැලිෆෝනියා, සැන් ඩියෙගෝ වෙරළේ දිලිසෙන නිල් පැහැති රළ පෙළක් නිරීක්ෂණය වීමත් සමග බොහෝ පිරිස් එය නැරඹීමට පැමිණ තිබේ.

ජලයේ වැඩෙන ‘ඇල්ගී’ (හරිතප්‍රද සහිත ශාක) වර්ගයක් නිසා රාත්‍රියේ දී ඉතා දිලිසෙන නියොන් නිල් පැහැති රළ පෙළක් වෙරළ තීරයට දිස් වේ. නමුත් පාවෙමින් තිබෙන මෙම ජලජ ශාක නිසා දහවල් කාලයේ දී මුහුද රතු පැහැයෙන් දැකගත හැකිය.

ලෝකයේ මෙවැනි සිද්ධීන් විරල නොවුව ද, සැන් ඩියෙගෝ වෙරළේ අවසන් වරට නිල් රළ පෙළක් දැක ගැනීමට හැකි වූයේ 2013 වර්ෂයේදීය.